אזור הילדים

כיף פרוע ורטוב מגיע בכל המידות! עבור ידידנו הצעירים שאינם גדולים מספיק להשתמש במתקנים הרגילים שלנו, הגרסאות הקטנות של הקמיקזה, החרוט המשוגע, מרוץ שלושת המסלולים והחורים השחורים מבטיחות שעות על הנאה! אזור הילדים מתאים לכולם.

PHOTOGALLERY